Framtidens Røde Kors: Kom med dine innspill

Velkommen til innspillsportalen!

Denne portalen ble opprettet for å fremme bred og åpen diskusjon om hvordan Røde Kors kan se ut i fremtiden. 
Du kan lese mer om arbeidet med Røde Kors mot 2020-2030 - Fremtidens Røde Kors her

Arbeidet er nå sendt ut på høring til lokalstyrene, distriktsstyrene og landsråd.

Spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt på mot2030@redcross.no

Legg til et innspill