Framtidens Røde Kors: Kom med dine innspill

Velkommen til innspillsportalen! Her kan du si din mening om hvordan Røde Kors skal se ut i framtiden. 

Spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt på mot2030@redcross.no. 

Legg til et innspill